1. Kongebok 14:23

1. Kongebok 14:23 N11BM

De bygde seg også offerhauger og reiste steinstøtter og Asjera-stolper på hver høy haug og under hvert frodig tre.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del