1. Kongebok 14:19

1. Kongebok 14:19 N11BM

Det som ellers er å fortelle om Jeroboam, om krigene han førte og hvordan han styrte, står skrevet i Israels-kongenes krønike.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del