1. Kongebok 14:11

1. Kongebok 14:11 N11BM

Den av dem som dør i byen, skal hundene ete opp, og den som dør ute på marken, skal fuglene under himmelen ete opp. HERREN har talt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del