1. Johannes 5:17

1. Johannes 5:17 N11BM

All urett er synd, men ikke all synd fører til død.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del