1. Johannes 4:3

1. Johannes 4:3 N11BM

Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del