1. Johannes 4:2

1. Johannes 4:2 N11BM

På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del