1. Johannes 4:18

1. Johannes 4:18 N11BM

I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

1. Johannes 4:18

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Johannes 4:18