1. Johannes 4:17

1. Johannes 4:17 N11BM

I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Johannes 4:17