1. Johannes 4:13

1. Johannes 4:13 N11BM

At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del