1. Korinter 9:7

1. Korinter 9:7 N11BM

Hvem er soldat og betaler lønnen selv? Hvem planter en vinmark uten å få spise av frukten? Eller hvem er gjeter uten å drikke av melken fra buskapen?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del