1. Korinter 9:4

1. Korinter 9:4 N11BM

Har ikke også vi rett til å få mat og drikke?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del