1. Korinter 9:16

1. Korinter 9:16 N11BM

Men det at jeg forkynner evangeliet, er ikke noe jeg skryter av. Det ligger på meg som en tvang. Ve meg om jeg ikke forkynner evangeliet!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del