1. Korinter 9:11

1. Korinter 9:11 N11BM

Når vi har sådd det åndelige blant dere, er det da for mye at vi får høste av det materielle?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del