1. Korinter 8:13

1. Korinter 8:13 N11BM

Dersom mat fører min bror eller søster til fall, vil jeg aldri i evighet spise kjøtt! For jeg vil ikke føre dem til fall.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del