1. Korinter 7:6

1. Korinter 7:6 N11BM

Dette er ment som en tillatelse, ikke som et påbud.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Korinter 7:6