1. Korinter 7:31

1. Korinter 7:31 N11BM

og de som bruker verdens goder, som om de ikke brukte dem. For verden slik den nå er, går under.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Korinter 7:31