1. Korinter 6:8

1. Korinter 6:8 N11BM

Men dere gjør urett og lar andre lide tap – til og med søsken.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del