1. Korinter 6:12

1. Korinter 6:12 N11BM

Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del