1. Korinter 2:8

1. Korinter 2:8 N11BM

Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Korinter 2:8