1. Korinter 2:15

1. Korinter 2:15 N11BM

Men det mennesket som har Ånden, kan dømme om alt, og selv kan det ikke bedømmes av noen.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Korinter 2:15