1. Krønikebok 18:14

1. Krønikebok 18:14 N11BM

David regjerte nå over hele Israel. Han fremmet rett og rettferd for hele folket sitt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del