1. Krønikebok 17:25

1. Krønikebok 17:25 N11BM

For du, min Gud, har åpenbart for din tjener at du vil bygge et hus for ham. Derfor har jeg våget å be til deg.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del