1. Krønikebok 17:15

1. Krønikebok 17:15 N11BM

Alle disse ordene og hele dette synet bar Natan fram for David.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del