1. Krønikebok 12

12
Folket slutter opp om David
1 # 12,1 Siklag >1 Sam 27,6. Dette er de som kom til David i Siklag mens han fremdeles måtte holde seg borte fra Saul, sønn av Kisj. De hørte til heltene som hjalp ham i krigen. 2De var væpnet med bue, og med både høyre og venstre hånd kunne de slynge steiner og skyte piler med buen. De hørte til Sauls slektninger, av Benjamins stamme. 3Det var høvdingen Ahieser, Joasj, sønn av Sjemaa fra Gibea; Jesiel og Pelet, sønner av Asmavet, Berekja og Jehu fra Anatot; 4Jisjmaja fra Gibeon, en helt blant de tretti og høvding over de tretti; Jeremia, Jahasiel, Johanan og Josabad fra Gedera; 5Elusai, Jerimot, Bealja, Sjemarja og Sjefatja fra Haruf; 6Elkana, Jisjia, Asarel, Joeser og Jasjobam av Korah-slekten; 7Joela og Sebadja, sønner av Jeroham, fra Gedor.
8 # 12,8 fjellborgen >1 Sam 22,4. Noen av gadittene gikk over til David da han var i fjellborgen i ørkenen. De var tapre krigere, væpnet med skjold og spyd, menn som var vant til å kjempe. De så ut som løver og var raske som gaseller på fjellene. 9Den første var Eser, den andre Obadja, den tredje Eliab, 10den fjerde Misjmanna, den femte Jeremia, 11den sjette Attai, den sjuende Eliel, 12den åttende Johanan, den niende Elsabad, 13den tiende Jeremia og den ellevte Makbannai. 14Disse hørte til Gads stamme og var hærførere. Den minste blant dem sto over hundre, den største over tusen. 15Det var de som krysset Jordan i den første måneden, da elven gikk over sine bredder. De drev alle som bodde i dalene, på flukt, både mot øst og mot vest.
16En gang kom det noen fra Benjamin og Juda til David i fjellborgen. 17#Sal 7,4ff David gikk ut til dem, tok til orde og sa: «Kommer dere til meg i fredelig ærend for å hjelpe meg, så vil jeg helhjertet gjøre felles sak med dere. Men kommer dere for å forråde meg til mine fiender, enda mine hender ikke har gjort noen urett, måtte da våre fedres Gud se det og straffe dere!» 18Da kom Ånden over Amasai, som var høvding for de tretti, og han sa:
Vi tilhører deg, David,
vi er med deg, Isais sønn.
Fred, fred med deg
og fred over dine hjelpere!
For din Gud er din hjelper.
Da tok David imot dem og gjorde dem til høvdinger i flokken sin.
19 # 1 Sam 29,4 Også noen fra Manasse gikk over til David. Det var den gang han gikk med filisterne for å kjempe mot Saul. Men David ble ikke til noen hjelp for dem. For filisterhøvdingene rådslo og ble enige om å sende ham bort. «Det kan koste oss hodet», sa de, «om han går over til sin herre, Saul.» 20Da han så dro til Siklag, gikk noen fra Manasse over til ham. Det var Adna, Josabad, Jediael, Mikael, Josabad, Elihu og Silletai. De var førere for de tusener som hørte til Manasse. 21#1 Sam 30,1ff De hjalp David mot røverflokkene, for de var tapre krigere alle sammen, og de ble hærførere. 22Dag etter dag kom det folk til David for å hjelpe ham. Til slutt ble det en veldig hær.
23 # 2 Sam 5,1ff Dette er tallet på de våpenføre menn som kom til David i Hebron for å overføre kongedømmet fra Saul til David, slik som Herren hadde sagt: 24Av Judas stamme, menn som bar skjold og spyd, 6800 våpenføre menn; 25av Simons stamme 7100 tapre krigere; 26av Levis stamme 4600 mann, 27dessuten Jojada, fyrsten for aronittene, med 3700 mann, 28og Sadok, en ung og tapper kriger, med sin slekt, til sammen 22 førere; 29av Benjamins stamme, Sauls slektninger, 3000 mann; inntil da hadde de fleste av dem vært i tjeneste for Sauls hus; 30av Efraims stamme 20 800 tapre krigere, berømte menn i sine familier; 31av den ene halvparten av Manasses stamme 18 000 mann som var utpekt til å dra av sted for å gjøre David til konge; 32av Jissakars stamme 200 førere, som hadde innsikt i å tyde tidene, så de visste hva Israel burde gjøre, og alle slektningene som var under dem; 33av Sebulons stamme 50 000 våpenføre menn. De var rustet med alle slags våpen, en fylking som helhjertet ville hjelpe; 34av Naftalis stamme 1000 førere og sammen med dem 37 000 mann med skjold og spyd; 35av Dans stamme 28 600 mann rustet til kamp; 36av Asjers stamme 40 000 våpenføre menn rustet til kamp; 37fra den andre siden av Jordan, av Rubens og Gads stamme og den andre halvparten av Manasses stamme, 120 000 mann. De var alle rustet til kamp med mange slags våpen.
38Alle disse krigerne kom i sluttet orden til Hebron, fast bestemt på å gjøre David til konge over hele Israel. Også alle de andre israelittene var enige om å gjøre David til konge. 39I tre dager ble de hos David. De spiste og drakk; for landsmennene deres sørget godt for dem. 40Også fra dem som bodde i nærheten, ja, helt fra Jissakar, Sebulon og Naftali, kom de med mat på esler, kameler, muldyr og okser: mel, fikenkaker, rosinkaker, vin og olje og storfe og småfe i mengde. For nå var det glede i Israel.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring