Johannes’ åpenbaring 13

13
Dyret fra havet
1-2Så befant jeg meg ved havets strand. Da så jeg et sjuhodet dyr stige opp fra havet. Det hadde ti horn med en krone på hvert horn. På hodene sto det navn som spottet Gud. Dyret jeg så, var som en leopard. Han hadde føtter som en bjørn og munn som en løve. Dragen ga dyret sin trone, og dermed fikk det kraft og stor makt.
3-4Jeg kunne se at det ene av hodene så ut som om det var blitt dødelig såret, men så ble såret leget. Hele verden forundret seg over det og fulgte etter dyret. Så tilba de dragen som hadde gitt makt til dyret. De tilba dyret og sa: «Ingen er så flott som dyret! Hvem er i stand til å seire over ham?»
5-8Han fikk en munn, og med den spottet han Guds navn, Guds hus og dem som bor i Himmelen. Han fikk makt til å gjøre dette i 42 måneder. Han kunne krige mot de kristne og overvinne dem, og derfor fikk han makt over alle stammer, språk og folkeslag. Alle som bor på jorden og som ikke har navnene sine skrevet i Livets bok hos det slaktede Lammet, slik det var planlagt fra verdens skapelse, skal tilbe dyret.
9-10De som har ører, skal høre godt etter! Den som fører andre i fangenskap, skal selv komme i fangenskap. Den som bruker sverd til å drepe, skal selv bli drept med sverd. De hellige skal leve i tro og tålmodighet.
Dyret fra jorden
11-12Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av jorden. Han hadde to horn som et lam og snakket som en drage. Med det første dyret til stede, utøvde han all den makt som det første dyret hadde. Han fikk jordkloden og de som bor på den, til å tilbe det første dyret – det som ble friskt fra sitt dødelige sår.
13-15Han gjorde store tegn og fikk til og med ild til å falle fra himmelen ned på jorden mens menneskene så på. Slik forfører han dem som bor på jorden, ved de tegnene som ble gjort foran dyret. Han sier til dem som bor på jorden, at de skal lage et bilde av dyret som hadde et dødelig sår, men som overlevde. Så fikk han makt til å gi liv til bildet av dyret, slik at bildet kunne snakke. Han skulle sørge for at alle dem som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle bli drept.
16-18Han gjør det slik at alle mennesker, både små og store, rike og fattige, frie og slaver, lar seg merke på sin høyre hånd eller på pannen. Ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket. Merket er dyrets navn eller dyrets tall. Den som er klok og har kunnskap til det kan regne ut hvilket tall det er. Dyrets tall er også et menneskes tall. Hans tall er 666.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring