Job 11

11
Sofar: Guds løynde visdom
1 # 2,11 Då tok Sofar frå Naama til ords og sa:
2Må ikkje ein slik ordflaum få svar
så ikkje pratmakeren får rett?
3Tomsnakket ditt får folk til å teia.
Du spottar utan skam.
4 # Job 10,7 Du seier: «Min lærdom er rett.
Rein er eg i dine auge.»
5Berre Gud ville tala
og opna leppene mot deg!
6 # Esra 9,13; Sal 103,10 Då ville han fortelja deg visdomens løyndomar
og gje deg dobbel innsikt:
Vit at Gud lèt di skuld bli gløymd.
7 # Sal 139,7–10; Rom 11,33 Kan vel du måla Gud,
kan du kjenna Den veldiges grenser?
8 # Ef 3,18f Høgare enn himmelen – kva kan du gjera?
Djupare enn dødsriket – kva veit vel du?
9Lengre enn jorda,
breiare enn havet.
10 # 9,12 Om han dreg fram, sperrar inne og kallar saman,
kven kan hindra han?
11Han kjenner løgnarane.
Kan han vel sjå urett utan å leggja merke til det?
12Kan ein tomskalle få forstand?
Kan eit villesel fødast som menneske?
13 # 11,13 brei hendene ut eit uttrykk for bøn. Om ditt hjarte er fast,
så brei hendene ut mot han.
14Om det er urett i di hand,
så vis uretten bort;
lat ikkje vondskap bu i dine telt.
15 # 10,15f Då kan du skuldfri lyfta hovudet,
heilstøypt og utan frykt.
16For du skal gløyma lidinga,
minnast henne som vatn som rann forbi.
17 # Sal 139,11f; Jes 58,10 Då står livet høgare enn middagssola.
Mørkret blir som ein morgon.
18Du er tillitsfull, for det er håp.
Du er verna og kan trygt leggja deg.
19 # 3 Mos 26,6; Sal 4,9 Ingen skremmer deg når du går til ro.
Mange vil søkja din gunst.
20 # 8,13 Men auga til dei lovlause sloknar.
Dei er ikkje i stand til å flykta,
deira einaste håp er å få anda ut.

Markert nå:

Job 11: N11NN

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring