Jakob 3
N11NN

Jakob 3

3
Tunga er ein eld
1 # Rom 12,7; 1 Kor 12,28 Mine brør, ikkje mange av dykk bør bli lærarar, for de veit at vi lærarar skal få ein strengare dom. 2#Ordt 10,19; Jak 1,26 Alle snublar vi ofte. Den som ikkje snublar og feilar i det han seier, er fullkomen, i stand til å halda heile kroppen i taumar. 3Vi legg beksel i munnen på hesten så han skal lystra oss, og då kan vi styra heile hesten. 4Ja, til og med store skip som blir drivne av sterke vindar, kan styrast med eit lite ror dit styrmannen vil. 5#Ordt 18,21 På same måten er det med tunga: Ho er ein liten kroppsdel, men ho kan skryta av si store makt. Ja, ein liten eld kan setja den største skog i brann! 6#Ordt 16,27; Matt 12,36f; 15,18#3,6 livshjulet kan òg omsetjast «byrjingshjulet» eller «fødselshjulet». I jødisk tradisjon kan hjulet vera eit bilete på det skiftande livet, i andre tradisjonar eit uttrykk for naturen og verda som eit evig krinsløp. Men tunga er òg ein eld, ho er ei verd av vondskap mellom lemene våre. Ho smittar heile kroppen og set livshjulet i brann, og blir sjølv sett i brann av helvete.
7Alt i naturen, både ville dyr og fuglar, krypdyr og fiskar, kan temjast og har vorte tamde av mennesket, som sjølv er ein del av naturen. 8#Sal 140,4; Rom 3,13 Men tunga kan ikkje noko menneske temja, rastlaus og vond som ho er, full av drepande gift. 9#1 Mos 1,27 Med henne lovprisar vi Herren vår Far, og med henne forbannar vi menneska som er skapte i Guds bilete. 10#Ef 4,29 Frå same munnen kjem det både lovprising og forbanning. Slik må det ikkje vera, mine sysken! 11Kan det vel strøyma både friskt og bittert vatn frå same kjelda? 12#Matt 7,16 Sysken, kan eit fikentre bera oliven eller ein vinstokk bera fiken? Like lite kan ei salt kjelde gje ferskt vatn.
Sann og falsk visdom
13Er nokon av dykk vis og vitug, då skal han syna det i gjerning, i eit rett liv som har vorte audmjukt gjennom visdom. 14#1 Kor 2,6f; 3,3 Men ber de bitter misunning og sjølvhevding i hjartet, då må de ikkje skryta og lyga mot sanninga. 15#1 Kor 15,44ff Den slags visdom kjem ikkje ovanfrå, men er jordisk og sjeleleg, ja, demonisk. 16For der misunning og sjølvhevding rår, der er det ugreie og alt det som vondt er. 17#1,5.17 Men visdomen ovanfrå er først og fremst rein. Dessutan elskar han fred og er forsonleg og føyeleg, rik på miskunn og gode frukter, upartisk og utan hykleri. 18#Jes 32,17; Matt 5,9 Rettferda er ei frukt som blir sådd i fred og veks fram for dei som skaper fred.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettar globalt. Brukt med løyve gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 nynorsk