Jesaja 54

54
Herren tek Israel til nåde att
1 # Sef 3,14; Sak 9,9; Gal 4,27 # 54,1 du barnlause bilete på Jerusalem. Jubla, du barnlause som ikkje fødde,
bryt ut i jubelrop, du som ikkje fekk rier!
For ho som er forlaten, får fleire born
enn ho som har mann, seier Herren.
2 # 49,20; Sak 2,8 Lag større plass i teltet ditt,
spenn teltdukane ut, spar ikkje på dei,
gjer snorene lange, slå pluggane fast!
3 # Esek 36,33 For til høgre og venstre skal du breia deg ut.
Di ætt skal driva ut folkeslag
og bu i byar som låg aude.
4 # Klag 1,1.20 Ver ikkje redd, du skal ikkje bli til skamme.
Lat deg ikkje audmjuka, for du skal ikkje bli vanæra.
For din ungdoms skam skal du gløyma,
din enkjestands vanære skal du ikkje lenger hugsa.
5 # Hos 2,19; 12,6 For han som laga deg, er din ektemann,
Herren over hærskarane er hans namn.
Han som løyser deg ut, er Israels heilage,
han blir kalla Gud for heile jorda.
6 # 49,14 Forlatne og sorgfulle kvinne,
Herren kallar på deg.
Kan ein forkasta sin ungdoms kvinne?
seier din Gud.
Herrens fredspakt
7 # 60,10; Sak 1,16 Ein liten augneblink forlét eg deg,
men i mi store miskunn
tek eg deg tilbake.
8 # Sal 30,6.8 Medan harmen fløymde,
løynde eg andletet for deg ein augneblink,
men med evig godleik vil eg miskunna meg over deg,
seier Herren, som løyser deg ut.
9 # 1 Mos 8,21; 9,11.15 For meg er dette som Noah-flaumen.
Slik eg svor at Noah-flaumen
aldri meir skulle koma over jorda,
slik sver eg no at eg aldri meir
skal bli harm på deg og truga deg.
10 # Sal 46,3; 103,13; Jes 49,15; 61,8; Jer 31,20; Esek 34,25ff; 37,26 For om fjella vik og haugane vaklar,
skal min godleik aldri vika frå deg,
mi fredspakt skal ikkje vakla,
seier Herren, som viser deg miskunn.
11 # Op 21,19ff Du hjelpelause og forblåsne
som ikkje finn trøyst!
Sjå, eg legg ein grunnvoll for deg av edelsteinar
og byggjer grunnmuren din med safirar.
12Murtindane gjer eg av rubinar,
portane dine av krystallar
og heile ringmuren av kostesame steinar.
13 # Jer 31,34; Joh 6,45; 14,27; 16,33; Rom 5,1; Hebr 8,11 Alle dine born skal lærast opp av Herren;
stor blir freden for borna dine.
14Ved rettferd skal du vera grunnlagd,
langt borte frå undertrykking.
For du skal ikkje vera redd,
og øydelegging skal ikkje nå deg.
15 # 8,12; Rom 8,31 Sjå, om nokon går til åtak,
kjem det ikkje frå meg.
Den som går til åtak på deg,
skal falla for di hand.
16Sjå, det er eg som har skapt smeden
som pustar til kolelden
og lagar våpen til alle slags bruk.
Det er eg som har skapt øydeleggjaren
til å skada.
17 # 1 Kor 6,2 Kvart våpen som er smidd mot deg,
skal mislukkast.
Kvar tunge som talar mot deg i retten,
skal du kjenna skuldig.
Dette er arven Herrens tenarar får,
rettferda som eg gjev dei,
seier Herren.

Markert nå:

Jesaja 54: N11NN

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring