Rut 3:11

Rut 3:11 N11NN

Og no, dotter mi, ver ikkje redd! Alt det du seier, vil eg gjera for deg. For alle som bur i byen, veit at du er ei heiderleg kvinne.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del