Romarane 8:14

Romarane 8:14 N11NN

Alle som blir drivne av Guds Ande, er Guds born.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del