Romarane 6:6

Romarane 6:6 N11NN

Vi veit at vårt gamle menneske vart krossfest med han, for at den kroppen som er underlagd synda, skulle gjerast til inkjes og vi ikkje lenger skulle vera slavar under synda.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del