Romarane 6:20

Romarane 6:20 N11NN

Medan de var slavar under synda, var de frie frå det som er rett.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del