Romarane 4:4

Romarane 4:4 N11NN

Den som gjer eit arbeid, får løn etter forteneste, ikkje av nåde.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romarane 4:4