Romarane 11:8

Romarane 11:8 N11NN

som det står skrive: Gud har gjeve dei ei sløv ånd, auge som ikkje ser, og øyre som ikkje høyrer, heilt til denne dag.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del