Romarane 11:28

Romarane 11:28 N11NN

På grunn av evangeliet har dei vorte Guds fiendar, slik at de skal få frelsa. Men på grunn av utveljinga er dei elska av Gud, for fedrane skuld.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del