Romarane 11:10

Romarane 11:10 N11NN

Lat auga deira formørkjast så dei ikkje kan sjå, og lat ryggen deira for alltid vera bøygd.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del