Salmane 90:7

Salmane 90:7 N11NN

Vi går til grunne ved din vreide, redsle grip oss ved din harme.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del