Salmane 90:3

Salmane 90:3 N11NN

Du lèt mennesket bli til støv att og seier: «Menneskeborn, vend attende!»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del