Salmane 90:2

Salmane 90:2 N11NN

Før fjella vart fødde, før jorda og verda vart til, frå æve til æve er du, Gud.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del