Salmane 9

9
1 # 9,1 Salme 9 og 10 var opph. éin salme. Mut labbén musikknemning med ukjend tyding. Til korleiaren. Etter «Mut labbén». Ein salme av David.
2 # 26,7; 75,2 Eg vil takka deg, Herre, av heile mitt hjarte.
Eg vil fortelja om alle dine under.
3Eg vil gleda og fryda meg i deg.
Eg vil lovsyngja ditt namn, du Høgste.
4Når mine fiendar dreg seg attende,
snublar dei og går til grunne framfor deg.
5 # 7,12 For du har gjeve meg rett i mi sak,
du har sett deg på trona, du rettferdige dommar.
6 # Job 18,17; Ordt 10,7 Du truga folka og utsletta dei lovlause,
du strauk namnet deira ut for evig.
7Fienden er borte, lagd i ruinar for alltid,
byar har du rive opp med rot;
minnet om dei er ikkje meir.
8 # 11,4; 29,10; 102,13; 103,19 Men Herren tronar til evig tid,
til dom har han reist si trone.
9 # 67,5; 75,3; 96,13; 98,9 Han dømmer verda med rettferd,
feller rettferdig dom over folka.
10 # 18,3; 31,3; 37,39; 46,8.12; 59,10; 61,4 Herren er eit vern for dei undertrykte,
eit vern når dei er i naud.
11 # 91,14 Dei som kjenner ditt namn, set si lit til deg.
Herre, du forlèt ikkje dei som søkjer deg.
12 # 74,2; 96,3 Syng for Herren, han som bur på Sion,
fortel om hans gjerningar mellom folka!
13 # 5 Mos 32,43 Han som straffar drap, gløymer ikkje;
han hugsar dei hjelpelauses skrik.
14 # 30,4; 49,16 # 9,14 dødens portar dødsriket. Jf. Job 38,17; Jes 38,10. Ver meg nådig, Herre!
Sjå kor uvenene mine plagar meg.
Du fører meg opp frå dødens portar
15 # 9,15 Sions portar byportane. så eg kan lovprisa deg i Sions portar.
Eg vil jubla over di frelse!
16 # 7,16+ Folka fell i den grava dei grov,
føtene blir fanga i garnet dei sjølve spente ut.
17 # 9,17 Higgajon tyder kanskje mellomspel. Herren gjev seg til kjenne, han kjem med rettferd.
I sine eigne gjerningar blir den lovlause fanga. Higgajon. Sela
18Dei lovlause skal fara til dødsriket,
alle folkeslag som gløymer Gud.
19 # 10,17 Den fattige blir ikkje gløymd for alltid,
dei hjelpelause er ikkje for alle tider utan von.
20 # 3,8+ Reis deg, Herre!
Lat ikkje menneske få makta,
lat folka få sin dom for ditt andlet.
21Fyll dei med redsle, Herre!
Lat folka skjøna at dei berre er menneske. Sela

Markert nå:

Salmane 9: N11NN

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring