Salmane 9:11

Salmane 9:11 N11NN

Dei som kjenner ditt namn, set si lit til deg. HERRE, du forlèt ikkje dei som søkjer deg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del