Salmane 84:8

Salmane 84:8 N11NN

Dei går frå kraft til kraft, dei stig fram for Gud på Sion.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 84:8