Salmane 62:13

Salmane 62:13 N11NN

og at all miskunn, HERRE, høyrer deg til. Du løner kvar og ein etter det han har gjort.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del