Salmane 6:6

Salmane 6:6 N11NN

Kven av dei døde kallar på deg? Ingen i dødsriket prisar deg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del