Salmane 50:9

Salmane 50:9 N11NN

Men eg tek ikkje oksar frå ditt hus eller bukkar frå dine kveer.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del