Salmane 50:4

Salmane 50:4 N11NN

Han kallar på himmelen der oppe og på jorda, for han vil dømma sitt folk.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del