Salmane 50:21

Salmane 50:21 N11NN

Dette gjorde du, og eg tagde. Du tenkte eg var nett som du. Men eg skal visa deg til rette, stilla saka fram for deg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del