Salmane 50:19

Salmane 50:19 N11NN

Du slepper munnen laus i vondskap, med tunga spinn du svik.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del