Salmane 50:14

Salmane 50:14 N11NN

Du skal ofra lovsong til Gud, oppfylla dine lovnader til Den høgste!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del