Salmane 50:1

Salmane 50:1 N11NN

Ein salme av Asaf. Gud over gudar talar, HERREN ropar til jorda der sol går opp og der sol går ned.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del